چند توضيح

17 May 2006: تا آخر ششم ژوئن به خاطر مسائل درسي و امتحانات امکان اينکه اين وبلاگ مرتب بروز شود نيست.

وبلاگ انگليسي را حتماً نگاه کنيد. اگر مطلبي به ذهنتان ميرسد همينجا کامنت گذاشته و يا برايم ايميل بفرستيد. کمتر کسي از خوانندگان وبلاگ فارسي هودر به لحن درشت و رويکرد غير مودبانه او نسبت به خوانندگانش دقت نكرده است. اما هودر شديدا به تصويري كه از خود در بين خوانندگان انگليسي زبانش ايجاد کرده حساس هست. وبلاگ انگليسي هم بيشتر به خاطر آن افراد ساخته شده است.

ايا تا بحال برايتان اتفاق افتاده كه کامنتي در يکي از دو وبلاگ هودر بنويسيد و او از انتشار انها خودداري كند؟ کامنت خودتان و لينک مطلب هودر را برايم بفرستيد تا در سايت انگليسي نوشته شود.

وبلاگ قبلی را اينجا ميتوانيد ببينيد.