ارقام هودري

18 May 2006: براي کساني كه معتقد بودند اين قبيل کارها بيثمر هست توجهشان را به اين مطلب که امروز در Toronto Star چاپ شده جلب ميکنم. دقت کنيد که اينبار تعداد کساني که نوشته هاي حضرت را از طريق ايميل دريافت مي کنند از ده هزار به هزار و صد نفر رسيده و به جاي کلمه visitor نيز page views بکار رفته است.

"His blog now draws more than 10,000 daily page views and has 1,100 regular subscribers..." more

سه ماه پيش:
" دیگر اینکه... آهان. بعضی‌ها تعجب کرده‌اند که من چرا گفته‌ام روزی بیست‌هزار خواننده دارم. واقعیت این است که من حدود ده هزار خواننده روی خود وبلاگ دارم که همه می‌دانید. ولی بیش از یازده هزار مشترک ایمیلی هم دارم که هر روز مطالبم را با ایمیل می‌گیرند. این دو روی هم بیش‌تر از بیست هزارتا می‌شود." لينک