امارهای جديد

27 May 2006: خوب بعد از مدتها حضرت ايشان رويش شد که سايتمتر را از سايتش حذف كند. خيلي ضايع بود كه آدم ادعا كند ده هزار خواننده روزانه دارد ولي سايتمترش عدد سه هزار را نشان دهد.

فعلا هم اگر گهگداري سايت ايشان از کار ميافتد نه به خاطر خرابکاري ديگران كه ظاهرا از تلاشهاي شبانه روزي خودشان براي هيت سازي و بالا بردن امار خوانندگان سرچشمه ميگيرد.

کمي صبر کنيد محصول اين تلاشها با تکنولوژي جديد Google Analytics بزودي عرضه خواهد شد!